Jukka Korpela

Bridgetietoutta:   Paneelistandardi

 
Tässä kirjoituksessa on kuvaus paneelistandardista sellaisena, kuin se kirjoittajan käsityksen mukaan määriteltiin helmikuussa 1995.   (Bridge-lehden numerossa 1/1995 julkaistu versio.)

Katso myös:
Luonnollinen tarjousjärjestelmä.
Ruotsinkielinen tiivistelmä WBF:n hyväksymistä konventioista.

 

Tiivistelmä paneelistandardista

Avaukset ja vastaukset

1 väriä väh. 4 kortin väri limit,   Stenberg,   splinter
1 NT Tasainen, 15 - 17 ap,
voi olla 5-k yläväri
two-way Stayman,   Gerber,   Texas
2 C täyspelivaatimus tai
tasainen 23 - 24 ap.
2D negatiivinen tai relee, muut
luonnollisia ja positiivisia (tpv)
2 D, H, S 6 korttia, 6-11 ap 2 NT kysely
2 NT tasainen 20 - 22 ap,
voi olla 5-k yläväri
Baron,   Flint,   Gerber,   Texas
3 NT "gambling", ei sivuväriä 4C etsii väriä
4D kysyy lyhyyttä
4C / D vahva ehkäisy herttaan / pataan 4H / S loppusitoumuksia,
muut   kontrolli / Blackwood

Konventiot

Neljäs väri yleinen vaatimus (myös passanneesta kädestä mutta ei silloin lupaa uutta tarjousta).
Splinter.
Neljän ässän Blackwood.
Kontrollitarjoukset; 1. kontrollitarjous lupaa 1. kontrollin.
Vapaa 5 NT.
Sputnik-kahdennus 2 pataan asti.
Responsiivinen kahdennus 3 herttaan asti.
Lightner-kahdennus.

Puolustustarjoukset

Yksinkertainen välitarjous: n. 8 - 16 ap ja yl. väh. 5 kortin väri. Jos välitarjoajan partneri tarjoaa avausväriä (yleinen vaatimus), niin välitarjousvärin tarjoaminen uudelleen alimmalla tasolla ilmoittaa heikon käden eikä välttämättä lisäpituutta värissä.

Hyppäävä välitarjous on heikko.

Ilmaisukahdennus lupaa joko tuen tarjoamattomiin väreihin tai lisävoimaa.

Välitarjous 1 NT lupaa 15 - 18 ap. Siihen ylävärikysely on 2 ristiä paitsi avauksen 1 ruutu jälkeen, jolloin se on 2 ruutua.

Neljännen käden 1 NT (suojasangi): 11 - 14 ap.

Michaels cue: ylitarjous vastustajan värissä lupaa vähintään 5 korttia ylimmässä tarjoamattomassa värissä ja muussa tarjoamattomassa värissä.

Epätavallinen 2 NT. (Lupaa väh. 5 korttia kahdessa alimmassa tarjoamattomassa värissä.)

Täsmennyksiä avauksiin ja vastauksiin

Avauksen 2 ristiä ja vastauksen 2 ruutua jälkeen 2 NT osoittaa 23 - 24 ap:n tasaisen käden, jonka jälkeen jatketaan kuten avauksen 2 NT jälkeen. Muut avaajan tarjouksen 2 ruutuun ovat tpv.

Avaukseen 2 ruutua vastaus 2 NT on kysely, johon avaaja vastaa seuraavasti:

 • 3 ruutua: minimi
 • 3 ristiä/herttaa/pataa: pito kyseisessä värissä
 • 3 NT: AKQxxx.

Avaukseen 2 herttaa/pataa vastaus 2 NT on myös kysely, mutta avaaja vastaa seuraavasti:

 • 3 avausväriä: minimi, tasainen
 • 3 muuta väriä: lyhyys kyseisessä värissä
 • 3 NT: maksimi, tasainen.

Avaus 3 NT on gambling: läpikäyvä alaväri, yleensä ei sivuvoimaa. Vastaus 4 ruutua kysyy lyhyyttä, ja siihen vastataan näin:

 • 4 herttaa/pataa: lyhyys kyseisessä värissä
 • 4 NT: ei lyhyyttä
 • 5 ristiä/ruutua: väri, lyhyys toisessa alavärissä.

Konventioiden kuvaukset

Sangikonventiot

Two-way Stayman

Vastauksilla avaukseen 1 NT on seuraavat merkitykset:
 • 2 ristiä: two-way Staymanin mukainen ylävärikysely, yleensä inviittivoima
 • 2 ruutua: two-way Staymanin mukainen vahva värikysely (tpv)
 • 2 herttaa/pataa tai 3 ristiä/ruutua: loppusitoumus heikolla kädellä ja pitkällä värillä
 • 2 tai 3 sangia: luonnollinen korotus.
Kyselyn 2 ristiä tekijällä voi olla myös heikko käsi, jolla hän aikoo vastata avaajan vastaukseen. Toisaalta kädessä voi olla myös tpv-voima, kun avaajan vastaus riittää kertomaan oikean sitoumuksen. Kyselyyn avaaja tarjoaa
 • 2 ruutua, jos ei ole kumpaakaan yläväriä
 • 2 herttaa, jos on herttaväri (ei kiellä pataväriä)
 • 2 pataa, jos on pataväri mutta ei herttaväriä.
Tähän vastaaja voi korottaa avaajan yläväriä, tarjota omaa väh. viiden kortin väriä (alaväritarjous ei lupaa tarjoamatonta yläväriä) tai tarjota 2 sangia. Nämä kaikki ovat inviittejä. Vastaaja voi myös tarjota täyspelin (loppusitoumus).

Vastaaja ei saa tehdä 2 ristin kyselyä ilman syytä. Esim. sarjassa 1 NT - 2 ristiä - 2 herttaa - 2 tai 3 sangia vastaaja lupaa neljän kortin padan.

Kyselyyn 2 ruutua avaaja vastaa:

 • 2 herttaa/pata: väri (molemmilla yläväreillä tarjotaan herttaa); jatko:
  • 2 NT: rele, johon avaaja tarjoaa toisen värinsä tai tarjoaa uudelleen viiden kortin ylävärinsä tai tarjoaa 3 NT täysin tasaisella jakaumalla (4333)
  • uusi väri: vähintään viisi korttia
  • korotus: tuki ja slammi-inviitti, kieltää lyhyt värit (paitsi jos kuva singelton)
  • 3 NT tai hyppykorotus: loppusitoumus
  • hyppy uudessa värissä: splinter
 • 2 NT: ei ylävärejä eikä viiden kortin alavärejä; jatko:
  • 3 ristiä: rele, johon avaaja tarjoaa 4-4 alaväreillä kolmen kortin ylävärinsä, 4 kortin ruudulla 3 ruutua ja 4 kortin ristillä 3 NT
  • väritarjous: vähintään viisi korttia
  • 3 NT tai 4 herttaa/pataa: loppusitoumus
 • 3 ristiä/ruutua: viiden kortin väri; jatko:
  • uusi väri: vähintään viisi korttia
  • 3 NT tai 4 herttaa/pataa: loppusitoumus
  • korotus: slammi-inviitti

Baron

Avauksen 2 NT jälkeen 3 ristiä kysyy värejä alhaalta. Jos avaajan ainoa väri on risti, hän tarjoaa 3 NT.

Tätä sovelletaan myös silloin, kun sarja alkaa 2 ristiä - 2 ruutua - 2 NT - 3 ristiä.

Flint

Avauksen 2 NT jälkeen 3 ruutua käskee avaajaa tarjoamaan 3 herttaa. Tämän jälkeen vastaaja tarjoaa:
 • pas
 • 3 pataa: pysäytys
 • 3 NT: tasan 5 pataa ja tasan 4 herttaa, ei vaatimus
 • 4 alaväriä: vähintään 5 kortin väri, slammi-inviitti.

Tätä sovelletaan myös silloin, kun sarja alkaa 2 ristiä - 2 ruutua - 2 NT - 3 ruutua.

Gerber

Avaukseen 1 NT tai 2 NT tai sarjan 2 ristiä - 2 ruutua - 2 NT jälkeen 4 ristiä kysyy ässiä, ja siihen vastataan:
 • 4 ruutua: 0 tai 4 ässää
 • 4 herttaa: 1 ässä
 • 4 pataa: 2 ässää
 • 4 NT: 3 ässää.
Tämän jälkeen 5 ristiä kysyy kuninkaita samalla periaatteella, muut tarjoukset ovat loppusitoumuksia.

Texas

Avaukseen 1 NT tai 2 NT tai sarjan 2 ristiä - 2 ruutua - 2 NT jälkeen
 • 4 ruutua on ylivienti 4 herttaan
 • 4 herttaa on ylivienti 4 pataan

Valttituen näyttävät konventiot

Stenberg

Avaukseen 1 väriä vastaus 2 NT lupaa väh. neljän kortin valttituen ja on tpv.

Tähän avaaja tarjoaa minimillä aina 3 ristiä. Avaajan muut tarjoukset siis näyttävät minimiavausta paremman käden ja lisäksi

 • tarjous uudessa värissä (paitsi ristissä) kolmen tasolla lupaa kyseisen värin
 • tarjous avausvärissä kolmen tasolla lupaa ristivärin
 • 3 NT näyttää hyppysangin (18 - 19 ap)
 • tarjous uudessa värissä neljän tasolla näyttää lyhyyden kyseisessä värissä ja kieltää sivuvärit
 • tarjous avausvärissä näyttää yksivärikäden vailla lyhyyksiä (jakauman 6322 tai 7222); 4 yläväriä on kierrosvaatimus!
Avaajan minimivastauksen (3 ristiä) jälkeen
 • jos avaus oli alavärissä, molemmat pelaajat tarjoavat pitoja kolmen tasolla, hakien 3 sangia
 • jos avaus oli ylävärissä, vastaajan tarjous 3 avausväriä kysyy lyhyttä väriä.
Jatkossa 4 NT on Blackwood. Muut jatkotarjoukset ovat kontrollitarjouksia.

Splinter

Kaksoishyppy (tai tarpeeton hyppy) uudessa värissä kertoo valttituen ja lyhyyden tarjotussa värissä.

Tarjouksen voima riippuu tarjoussarjasta. Perussplinter (esim. 1 hertta - 4 ristiä) lupaa noin 11 - 15 ap.

Paneelistandardissa ei määritellä täsmällisesti, milloin tarpeeton hyppy on splinter. Siinä sanotaan, että tarpeeton hyppy on splinter, "mikäli slammi-inviitin tekeminen viimeksi tarjotussa värissä onnistuu jotain muuta kautta vaivattomasti". Esimerkkinä annetaan sarja 1 ruutu - 1 hertta - 1 pata - 4 ristiä. Toisaalta esimerkkinä tilanteesta, jossa hyppy ei ole splinter vaan ainoastaan kontrollitarjous (lyhyys tai aito kontrolli), annetaan sarja 1 hertta - 1 pata - 2 herttaa - 4 ristiä.

Slammikonventiot

Blackwood

Käytössä on perus-Blackwood eli neljän ässän Blackwood.

Blackwoodin jälkeen 5 NT pyytää kontrollitarjoamaan kuninkaita. Tarjous lupaa, että ässiä ei puutu, joten siihen voi tarjota riittävillä tikeillä isoslammin.

Kontrollitarjoukset

Ensimmäinen kontrollitarjous lupaa 1. asteen kontrollin (ässä tai renonssi). Kontrollitarjoussarjassa 4 NT on Blackwood vain ensimmäisen kontrollitarjouksen jälkeen; muutoin se on yleinen eteenpäin menevä tarjous.

Vapaa 5 NT

Vapaa 5 NT on valttikuvakysely, johon vastataan askelittain: 6 ristiä = 0 kuvaa, 6 ruutua = 1 kuva, 6 herttaa = 2 kuvaa ja 6 pataa = 3 kuvaa valtissa.

Muita sopimuksia ja periaatteita

4. väri on yleinen vaatimus (ei lupaa väriä), myös passanneesta kädestä, mutta silloin tarjous ei lupaa uutta tarjousta.

Jos avaaja tekee 4. värin korotuksen, se lupaa maksimiavauksen ilman luonnollista tarjousta ja on tpv.

2-yli-1-tarjous on vaatimus kahteen avausväriä.

Avaajan reverse kahden tasolla lupaa lisävoimaa ja on rajoittamaton kierrosvaatimus myös 1-yli-1-tarjouksen jälkeen.

Kerran voimaan astunut täyspelivaatimus ei voi purkautua.

Vastustajan tarjottua 1 NT väliin uusi väri ei ole vaatimus ja 2 NT on jakokäden tpv.

4 NT luonnollisen sangitarjouksen korotuksena on kvantitatiivinen, ei ässäkysely.

4 NT pakotetussa paikassa ei ole luonnollinen eikä ässäkysely.

Vastakahdennuksen jälkeen, siis kun oma puoli on avannut, vastustaja kahdentanut ja avaajan partneri vastakahdentanut (ja toinen vastustaja passannut), avaajan suora tarjous lupaa arvokorttivoimaltaan heikon avauskäden. Jos avaaja hyppää, se lupaa lisää pelivoimaa mutta ei lisää arvokortteja. Jos kädessä on runsaasti arvokorttivoimaa, tarjoaminen aloitetaan jakokädelläkin passaamalla.

Kahdennukset

Yleistä:
 • Ilmaisukahdennus lupaa tuen tarjoamattomiin väreihin tai lisävoimaa.
 • Responsiivinen kahdennus kolmeen herttaan asti.
 • Negatiivinen kahdennus (sputnik) kahteen pataan asti.
 • Lightner-kahdennus.

Responsiivinen kahdennus tulee kyseeseen sarjoissa, joissa vastustaja on avannut värillä ja kahdennuksen tai välitarjouksen jälkeen toinen vastustaja on tukenut väriä. (Esim. 1 hertta - X - 3 herttaa - X taikka 1 hertta - 1 pata - 2 herttaa - X.) Jos toinen vastustaja on tarjonnut uutta väriä, kahdennus ei ole responsiivinen. Tällaisessa tilanteessa kahdennus partnerin ilmaisukahdennuksen jälkeen on rankaisu.

Jos avaukseen tulee hyppäävä välitarjous, joka on korkeampi kuin 2 pataa, niin sen kahdentaminen on ehdollinen/optionaalinen kahdennus, joka lupaa muutaman käyttökelpoisen kortin mutta ei välttämättä tukea tarjoamattomiin väreihin. Sama koskee tilanteita, joissa kahdentaja on värin "alla" tai vastustajilla on yhteinen väri.

Ilmaisukahdennukseen passanneen käden suojakahdennus on heikon käden ilmaisu. (Standardi ei siis tunne ilmaisukahdennuksen jälkeistä puskapassia eli kättäämistä avausvoimalla ja lyhyydellä partnerin värissä.)

Kahdennus on rankaisu erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • vaatimussarjassa
 • voimaa osoittavan vastakahdennuksen jälkeen
 • yhteiseen voimaan perustuvan rankaisukahdennuksen (esim. välitarjoussangin kahdennuksen) jälkeen.
 

Sivun alkuun       Etusivulle